Gamogen & Zaniplus Available Now ! FREE SHIPPING
Maklumat Privacy

Maklumat yang dikumpul
Kami hanya mengumpul maklumat yang diperlukan untuk prosedur pendaftaran di laman web kami atau apabila mengisi borang pendaftaran di laman web ini. Maklumat yang kita berkumpul secara sukarela diserahkan oleh pelanggan kepada kami. Kami mengumpul maklumat peribadi pelanggan semasa pendaftaran akaun di laman web kami di laman web kami.

Pengenalan Maklumat Peribadi
Peribadi butiran pengenalan anda digunakan untuk memproses pesanan anda produk, menyesuaikan maklumat profil anda, penggunaan dalaman dengan keperluan undang-undang, kini status anda dengan membeli-belah dalam talian di laman web kami dan juga untuk mengemaskini pelanggan kami dengan berita-berita terkini kami update / perubahan, promosi dan acara.

Kerahsiaan
Maklumat peribadi anda seperti nombor telefon dan alamat disimpan rahsia dan sulit dengan kami. Kami tidak akan berkongsi sebarang butir-butir peribadi anda kepada mana-mana pihak ketiga. Laman kami tidak memohon permohonan keselamatan yang sesuai untuk memastikan semua maklumat pelanggan selamat pada setiap masa.

Perubahan kepada Polisi Privasi kami

Kami mempunyai hak untuk melakukan apa-apa perubahan / kemaskini kandungan Dasar Privasi tanpa memberi notis terlebih dahulu kepada pelanggan. Adakah menjejaki halaman Dasar Privasi di laman web kami.

Keselamatan
Laman web syarikat kami tidak terpakai aplikasi keselamatan yang sesuai untuk mengelakkan butir-butir pengenalan peribadi pelanggan bocor 'daripada pihak ketiga, pendedahan haram dan penggodam. Walau bagaimanapun ingat bahawa apa-apa maklumat yang dihantar melalui internet TIDAK adalah 100% dijamin selamat dan terjamin.